БК "Делфин" - юноши (2002-2004)

ПРОГРАМА
за реда на срещите по баскетбол във Втора и Трета регионални зони„Добруджа”и „Загоре”  
предварителен етап на Първа дивизия за подрастващи
на спортно-състезателната 2020/2021г.

ЮНОШИ

Участващи отбори

                                    ГРУПА -  А                                                          ГРУПА – Б   

                     1. БК „ДелфинБургас                                        1. БК „Кария Шабла 

                     2. БК „ШуменШумен                                        2. БК „Черноморец Балчик

                     3. БК „Светкавица” Търговище                        3. БК „Спортбаскет ГТ” Г.Т-во 

                     4. БК „Ънстопабъл” Добрич                              4. БК „Добрич 93Добрич

                     5. БК „Доростол” Силистра                                       

                     6. БК „Дунав Русе 2016 ” Русе 

                     7. БК „Черноморец” Бургас                                                           

                                                                               ГРУПА -  А                                                                                 

                    Първи турнир: 17.10.2020г./събота/ - гр. Силистра, сп. зала „Дръстър

                         1.    09.00 часа  5-2  „Доростол” Сс                  -            „Шумен ” Шн   

                    2.    10.45 часа  3-4  „Светкавица” Тщ              -            „Ънстопабъл” Дч   

                    3.    12.30 часа  2-6  „Шумен” Шн                     -            „Дунав Русе 2016” Рс      

                        4.    14.15 часа  4-5  „Ънстопабъл ” Дч             -           „Доростол” Сс

                    5.    16.00 часа  6-3  „Дунав Русе 2016” Рс      -            „Светкавица” Тщ

                   Втори турнир: 06.11.2020г. /петък/- гр.Шумен, сп. зала „Дунав

                    6.    09.00 часа  4-2  „Ънстопабъл ” Дч            -             „Шумен” Шн

                    7.    10.45 часа  1-5  „Делфин ” Бс                    -             „Доростол” Сс   

                    8.    12.30 часа  6-4  „Дунав Русе 2016” Рс     -             „Ънстопабъл ” Дч            

                    9.    14.15 часа  7-5  „Черноморец” Бс            -             „Доростол” Сс   

                  10.    16.00 часа  1-6  „Делфин ” Бс                   -              „Дунав Русе 2016” Рс      

                  11.    17.45 часа  2-7  „Шумен ” Шн                   -              „Черноморец” Бс   

                                                                                       =  2  =

                  Трети турнир: 27.11.2020г./петък/ - гр. Бургас, сп. зала „Б.Брънзов

                 12.    09.00 часа  1-2  „Делфин” Бс                      -             „Шумен” Шн   

                     13.    10.45 часа  3-7  „Светкавица ” Тщ            -              „Черноморец” Бс      

                 14.    12.30 часа  4-1  „Ънстопабъл ” Дч             -             „Делфин” Бс   

                 15.    14.15 часа  2-3  „Шумен” Шн                     -             „Светкавица” Тщ

                  16.    16.00 часа 7-4  „Черноморец” Бс             -             „Ънстопабъл” Дч

                 Четвърти турнир: 13.12.2020г./неделя/ -Търговище, сп. зала „Д.Стефанов

                 17.    09.00 часа  5-3  „Доростол” Сс                   -             „Светкавица” Тщ   

                     18.    10.45 часа  7-1  „Черноморец” Бс             -             „Делфин” Бс   

                 19.    12.30 часа  5-6  „Доростол” Сс                    -             „Дунав Русе 2016” Рс      

                 20.    14.15 часа  3-1  „Светкавица” Тщ               -             „Делфин” Бс   

                 21.    16.00 часа  6-7  „Дунав Русе 2016” Рс       -              „Черноморец” Бс