Цели

  1. Създаване и прилагане на методика и процес за усъвършенстване на тренировъчната дейност по възрасти.
  2. Представителни отбори, които винаги да се борят за челните позиции в шампионата, с кадри от собствената школа.
  3. Създаване на състезатели за национални отбори минимум един на всяка възраст
  4. Организиране на ежегодни семинари за обмен на опит, обучение и развитие на треньори.
  5. Провеждане на ежегодни кампове с цел:
    • Развитие на баскетболни умения и качества
    • Откриване на млади таланти и привличането им в клуба
  6. Подготовка на баскетболисти/личности готови да успеят професионално, в колежи и академии в Европа, САЩ и НБА.