Защо да изберем Спортно училище за нашето дете след 4 или 5 клас?

Ако детето Ви притежава талант, има огромно желание да практикува любимия спорт – това е точния момент. От 5 до 7 клас детето ще усвои основите на баскетболната игра, ще развие необходимите физически качества и баскетболни умения, ще може да реши това ли е неговия спорт. Треньорите ще могат да дадат своята оценка за потенциала на детето, а родителите да преценят това ли е правилния избор, без да го лишават от възможността да продължи образованието си в друго специализирано/профилирано училище след седми клас.

Детето ще израсне физически здраво, ще се научи: да се труди усърдно, да си поставя цели, да работи в екип, да побеждава и да извлича поука, когато губи. Ще може да постигне необходимия успех в училище, а при желание за кандидатстване в „елитно” училище след седми клас, ще има изградени навици да се труди, да организира правилно времето си и възможност (съгласувано с треньора) да се подготви чрез курсове или частни уроци за кандидатстване.

Ако проявявате интерес и Ви е необходима повече информация:

Петко Янков – треньор по баскетбол в БК „ДЕЛФИН” – мобилен: 0885 396 026

Няма отговори за "Защо да изберем Спортно училище за нашето дете след 4 или 5 клас?"