БК "Делфин" - юноши (2000-2002) - ИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА

Състав: Александър Атанасов, Десислав Стефанов, Иво Иванов, Йоан Йорданов, Мартин Желязков, Недялко Станков, Орлин Кочумбов, Пламен Петков, Радослав Милев, Стоян Стоев, Теодор Кехайов, Тодор Банев, Даниел Иванов, Георги Тодоров, Слави Василев и Томас Читадзе.

Старши треньор: Петко Янков

ПРОГРАМА

за реда на срещите по баскетбол за ЮНОШИИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА

ПЪРВИ ЕТАП:

Разменено гостуване – 2018/2019 г.

Първи кръг:     
Мач№ Дата Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
   1   17.10 12.00 Светкавица Тщ Делфин Бс Д. Стефанов
   2  12.10.

   3  12.10.

  4  17.10.

12.00

12.00

12.00

Черноморец Бургас

Тунджа Яб  

Черно море Тича Варна

Берое Ст.З

Шумен

Дунав Русе 2016

Бойчо Брънзов

Диана

Христо Борисов

Втори кръг: 20.10.2018 г. /събота/
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
19.10

6  

7   24.10.

24.10.

12.00

12.00

12.00

12.00

Делфин Бс

Светкавица Тщ

Дунав Русе 2016

Шумен

Берое Ст.З

Тунджа Ямбол

Черноморец Бургас

Черно море Тича Варна

Бойчо Брънзов

Д. Стефанов

Дунав

Младост

Трети кръг: 27.10.2018 г. /събота/

Мач No        Нач. час         Отбор-домакин

Отбор-гост         Спортна зала
9   26.10                  12.00 Тунджа Делфин Бургас Д.Стефанов
10 

11

12 

12.00

12.00

12.00

Берое Ст.З

Черно море Тича

Черноморец Бургас

Дунав Русе 2016

Светкавица

Шумен

Диана

Христо Борисов

Бойчо Брънзов

Четвърти кръг: 10.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
13 08.11       13.00 Делфин Бургас Дунав Русе 2016 Бойчо Брънзов
14     07.11

15 

16 

        12.00

12.00

12.00

Тунджа

Шумен

Светкавица

Черно море Тича

Берое Ст.З

Черноморец Бургас

Диана

Младост

Д. Стефанов

Пети кръг: 17.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
17 14.11 12.00 Черно море Тича Делфин Бургас Христо Борисов
18  16.11.

19  16.11

20  16.11

12.00

12.00

12.00

Дунав Русе 2016

Черноморец

Берое Ст.З

Шумен

Тунджа

Светкавица

Дунав

Бойчо Брънзов

Общинска

Шести  кръг: 24.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
21  22.11       13.00 Делфин Бургас Шумен Бойчо Брънзов
22  21.11.

23 

24  21.11

12.00

12.00

12.00

Черно море Тича

Светкавица

Тунджа

Черноморец Бургас

Дунав Русе 2016

Берое Ст.З

Христо Борисов

Д.Стефанов

Диана

Седми кръг: 08.12.2018 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

25.  07.12.          12.00         Черноморец Бургас

 

Отбор-гост

Делфин Бургас

 

Спортна зала

Бойчо Брънзов

26. 07.12.         

27

28 07.12.

      12.00

12.00

12.00

Шумен

Берое Ст.З

Дунав Русе 2016

Светкавица

Черно море Тича

Тунджа

Младост

Общинска

Дунав