БК "Делфин" - юноши (2000-2002) - ИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА

Състав: Александър Атанасов, Десислав Стефанов, Иво Иванов, Йоан Йорданов, Мартин Желязков, Недялко Станков, Орлин Кочумбов, Пламен Петков, Радослав Милев, Стоян Стоев, Теодор Кехайов, Тодор Банев, Даниел Иванов, Георги Тодоров, Слави Василев и Томас Читадзе.

Старши треньор: Петко Янков

ПРОГРАМА за реда на срещите по баскетбол за ЮНОШИ  

на ИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА

УЧАСТВАЩИ  ОТБОРИ

  1. „Делфин” Бургас                            5. „ Дунав Русе 2016” Русе
  2. „Черноморец” Бургас                    6. „Тунджа” Ямбол
  3. „Шумен” Шумен                             7. „ Берое” Ст.Загора
  4. „Ч.Море Тича” Варна                     8. „Светкавица” Търговище

ПЪРВИ ЕТАП:

Разменено гостуване – 2018/2019 г.

Първи кръг: 13.10.2018 г. /събота/  
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
1  17.10. 12.00 Светкавица  Тщ Делфин Бс Д.Стефанов
2  12.10.

12.10.

17.10.

12.00

12.00

12.00

Черноморец  Бс

Тунджа  Яб       

Ч. Море Тича  Вн

 

Берое Ст.З

Шумен  Шн

Дунав Русе 2016  Рс       

Бойчо Брънзов

Диана

Христо Борисов

 Втори кръг: 20.10.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
5  19.10.

6  

24.10.

25.10.

12.00

12.00

12.00

12.00

Делфин Бс

Светкавица Тщ

Дунав Русе 2016  Рс

Шумен  Шн

Берое Ст.З

Тунджа  Яб       

Черноморец  Бс

Ч. Море Тича  Вн

Бойчо Брънзов

Д.Стефанов

Дунав

Младост

 Трети кръг: 27.10.2018 г. /събота/

Мач No        Нач. час         Отбор-домакин

 

Отбор-гост                                  

Спортна зала
 9 26.10.                 12.00 Тунджа Яб Делфин Бс Диана
10 30.10.

      11

      12

12.00

13.00

12.00

Берое Ст.З

Ч. Море Тича  Вн

Черноморец  Бс

Дунав Русе 2016 Рс

Светкавица Тщ

Шумен Шн

Общинска

Христо Борисов

Бойчо Брънзов

Четвърти кръг: 10.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       13       12.00 Делфин Бс Дунав Русе 2016 Рс Бойчо Брънзов
14 07.11.

       15

       16

        12.00

12.00

12.00

Тунджа Яб

Шумен Шн

Светкавица Тщ

Ч. Море Тича  Вн

Берое Ст.З

Черноморец  Бс 

Диана

Младост

Д.Стефанов

Пети кръг: 17.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
17 14.11. 12.00 Ч. Море Тича  Вн Делфин Бс Христо Борисов
18 16.11.

19 16.11.

20 16.11.

12.00

12.00

12.00

Дунав Русе 2016 Рс

Черноморец  Бс

Берое Ст.З

Шумен Шн

Тунджа Яб

Светкавица Тщ

Дунав

Бойчо Брънзов

Общинска

Шести  кръг: 24.11.2018 г. /събота/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
21 23.11.       12.00 Делфин Бс Шумен Шн Бойчо Брънзов
22 21.11.

23 21.11.

24 21.11.

12.00

12.00

12.00

Ч. Море Тича  Вн

Светкавица Тщ

Тунджа Яб

Черноморец  Бс

Дунав Русе 2016 Рс

Берое Ст.З

Христо Борисов

Д.Стефанов

Диана

Седми кръг: 08.12.2018 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

25 07.12.           12.00         Черноморец  Бс

 

Отбор-гост

Делфин Бс

 

Спортна зала

Бойчо Брънзов

26 06.12.      

27 05.12.

28 07.12.

      12.00

12.00

12.00

Шумен Шн

Берое Ст.З

Дунав Русе 2016 Рс

Светкавица Тщ

Ч. Море Тича  Вн

Тунджа Яб

Младост

Общинска

Дунав

 ТРАНСФЕРЕН ПЕРИОД – между първи и втори етап на разменено гостуване.

/10.12.2018г.–11.01.2019г./

ВТОРИ ЕТАП:

Разменено гостуване – 2018/2019 г.

Осми кръг: 19.01.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

29                       12.30         Делфин Бс

 

Отбор-гост

Светкавица Тщ

 

Спортна зала

Бойчо Брънзов

30       

31

32

      12.00

13.00

14.00

Берое Ст.З

Шумен Шн

Дунав Русе 2016 Рс

Черноморец  Бс

Тунджа Яб

Ч. Море Тича  Вн

Общинска

Младост

Дунав

Девети кръг: 26.01.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

33                       12.00         Берое Ст.З

 

Отбор-гост

Делфин Бс

 

Спортна зала

Общинска

34       

35

36 23.01.

      12.00

12.30

12.00

Тунджа Яб

Черноморец  Бс

Ч. Море Тича  Вн

Светкавица Тщ

Дунав Русе 2016 Рс

Шумен Шн

Диана

Бойчо Брънзов

Христо Борисов

Десети кръг: 09.02.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

37                       13.00         Делфин Бс

 

Отбор-гост

Тунджа Яб

 

Спортна зала

Бойчо Брънзов

38 8.02     39 06.02

40

      12.00

13.00

12.00

Дунав Русе 2016 Рс

Светкавица Тщ

Шумен Шн

Берое Ст.З

Ч. Море Тича  Вн

Черноморец  Бс

Дунав

Д.Стефанов

Младост

 

Единадесети кръг: 16.02.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

41                       13.30         Дунав Русе 2016 Рс

 

Отбор-гост

Делфин Бс

 

Спортна зала

Дунав

42 3.02.    43

44

      12.30

12.00

12.30

Ч. Море Тича  Вн

Берое Ст.З

Черноморец  Бс

Тунджа Яб

Шумен Шн

Светкавица Тщ

Христо Борисов

Общинска

Бойчо Брънзов

Дванадесети кръг: 23.02.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

45 20.02.           12.30         Делфин Бс

 

Отбор-гост

Ч. Море Тича  Вн

 

Спортна зала

Бойчо Брънзов

46      

47

48 22.02.

      12.00

12.00

13.00

Шумен Шн

Тунджа Яб

Светкавица Тщ

Дунав Русе 2016 Рс

Черноморец  Бс

Берое Ст.З

Младост

Диана

Д.Стефанов

Тринадесети кръг: 09.03.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

49                       12.30         Шумен Шн

 

Отбор-гост

Делфин Бс

 

Спортна зала

Младост

50 6.03.   51

52

      12.30

14.00

13.00

Черноморец  Бс

Дунав Русе 2016 Рс

Берое Ст.З

Ч. Море Тича  Вн

Светкавица Тщ

Тунджа Яб

Бойчо Брънзов

Дунав

Общинска

 

Четиринадесети кръг: 16.03.2019 г. /събота/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

53                       12.30         Делфин Бс

 

Отбор-гост

Черноморец  Бс

 

Спортна зала

Бойчо Брънзо

54 14.03   55 13.03.

56 14.03.

 13.00

12.30

13.00

Светкавица Тщ

Ч. Море Тича  Вн

Тунджа Яб

Шумен Шн

Берое Ст.З

Дунав Русе 2016 Рс

Д.Стефанов

Христо Борисов

Диана

 Стихомир Стоянов

Регионален представител БФБАСКЕТБОЛ  ИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА.