БК "Делфин" - кадети (2003-2004) - ИЗТОЧНА ЕЛИТНА ГРУПА

Състав: Алекс Костов, Божидар Колев, Боян Хелендаров, Георги Тодоров, Даниел Иванов, Делян Павлов, Йоан Златев, Кристиян Георгиев, Мартин Лалев, Николай Кръстев, Паулин Георгиев, Петър Николов, Петър Пенчев, Преслав Горов, Слави Василев, Стойчо Чакъров, Томас Читадзе и Явор Ганев.

Треньор: Тодор Тончев

ПРОГРАМА

за реда на срещите по баскетбол за  КАДЕТИ - ИЗТОЧНА  ЕЛИТНА ГРУПА

УЧАСТВАЩИ  ОТБОРИ

  1. „Тунджа” Ямбол                                         4. „Делфин” Бургас
  2. „Ч.Море Тича” Варна                              5. „ Берое” Ст.Загора
  3. „Шумен” Шумен                                       6.  „Ч.Орловец” Габрово

 

ПЪРВИ  ЕТАП:

Разменено гостуване – 2018/2019 г.

Първи кръг:   14.10.2018 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
1         12.00 Ч.Орловец  Гб Тунджа  Яб Орловец
2   13.00 Берое Ст.З Черно Море Тича  Вн Общинска
3   12.00 Шумен  Шн Делфин Бс Младост
Втори кръг:  21.10.2018 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
        4

5  20.10.

        6

12.00

13.00

12.00

Тунджа Яб      

Делфин Бс

Черно Море Тича  Вн

Берое Ст.З

Ч.Орловец  Гб

Шумен  Шн

Диана

Бойчо Брънзов

Христо Борисов

Трети кръг:  04.11.2018 г. /неделя/

Мач No        Нач. час         Отбор-домакин

Отбор-гост                Спортна зала
        7                    12.00 Делфин Бс Тунджа Яб Бойчо Брънзов
8

        9

12.00

12.00

Шумен  Шн

Черно Море Тича  Вн

Берое Ст.З     

Ч.Орловец  Гб

Младост

Христо Борисов

Четвърти кръг:  11.11.2018 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       10 12.00 Тунджа Яб Шумен  Шн Диана
       11

       12

12.00

12.00

Черно Море Тича  Вн

Берое Ст.З

Делфин Бс

Ч.Орловец  Гб

Христо Борисов

Общинска

Пети кръг:  18.11.2018 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
13       12.00 Черно Море Тича  Вн  Тунджа Яб Христо Борисов
    14

       15

12.00

12.00

Ч.Орловец  Гб

Делфин Бс

Шумен  Шн

Берое Ст.З

Орловец

Бойчо Брънзов

ВТОРИ  ЕТАП  

Шести  кръг:  02.12.2018 г. /неделя/

   
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
16 12.00 Тунджа Яб Ч.Орловец  Гб Диана
17

18

12.00

12.00

Черно Море Тича  Вн 

Делфин Бс

Берое Ст.З

Шумен  Шн

Христо Борисов

Бойчо Брънзов

Седми кръг: 09.12.2018 г. /неделя/

  Мач No        Нач. час       Отбор-домакин

       19                12.00        Берое Ст.З

Отбор-гост

 

Тунджа Яб

Спортна зала

 

Общинска

20

21

 12.00

12.00

Ч.Орловец  Гб

Шумен  Шн

Делфин Бс

Черно Море Тича  Вн 

Орловец

Младост

 Осми кръг:  16.12.2018 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       22 12.00 Тунджа Яб Делфин Бс Диана
       23

       24

12.00

12.00

Берое Ст.З

Ч.Орловец  Гб

Шумен  Шн

Черно Море Тича  Вн 

Общинска

Орловец

Част „Плей оф“

Въз основа на крайното класиране от изиграните срещи след размененото гостуване, в третия етап, се провежда Част „Плей оф“.

ТРАНСФЕРЕН ПЕРИОД: между /8-9 кръг/ на разменено гостуване.

/17.12.2018г.– 11.01.2019г./

 

Девети кръг:  20.01.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       25 12.00 Шумен  Шн Тунджа Яб Младост
       26

       27

12.00

12.00

Делфин Бс

Ч.Орловец  Гб

Черно Море Тича  Вн 

Берое Ст.З

Бойчо Брънзов

Орловец

 

 Десети кръг:  27.01.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       28 12.00 Тунджа Яб Черно Море Тича  Вн  Диана
       29

       30

12.00

12.00

Шумен  Шн

Берое Ст.З

Ч.Орловец  Гб

Делфин Бс

Младост

Общинска

                                                             ТРЕТИ  ЕТАП 

 Единадесети кръг:  10.02.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       31 12.00 Шумен  Шн Черно Море Тича  Вн  Младост
       32

       33

12.00

12.00

Ч.Орловец  Гб

Берое Ст.З

Тунджа Яб

Делфин Бс

Орловец

Общинска

 

Дванадесети кръг:  17.02.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       34 12.00 Черно Море Тича  Вн  Ч.Орловец  Гб Христо Борисов
       35

       36

12.00

12.00

Делфин Бс

Тунджа Яб

Шумен  Шн

Берое Ст.З

Бойчо Брънзов

Диана

 Тринадесети кръг:  24.02.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       37 12.00 Делфин Бс Черно Море Тича  Вн  Бойчо Брънзов
       38

       39

12.00

12.00

Берое Ст.З

Шумен  Шн

Ч.Орловец  Гб

Тунджа Яб

Общинска

Младост

 Четиринадесети кръг:  10.03.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       40 12.00 Черно Море Тича  Вн  Берое Ст.З Христо Борисов
       41

       42

12.00

12.00

Тунджа Яб

Ч.Орловец  Гб

Делфин Бс

Шумен  Шн

Диана

Орловец

 

 Петнадесети кръг:  24.03.2019 г. /неделя/    
Мач No Нач. час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
       43 12.00 Черно Море Тича  Вн  Тунджа Яб Христо Борисов
       44

       45

12.00

12.00

Шумен  Шн

Делфин Бс

Берое Ст.З

Ч.Орловец  Гб

Младост

Бойчо Брънзов