Общо отчетно-изборно събрание

На 26 юни 2023 г, в град Бургас, в х-л Аква,  ще се проведе отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на клуба за периода 2018-2022;
  2. Приемане на отчет за финансовото състояние;
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния и Контролния съвет.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Приемане на програма за действие и развитие на клуба през следващите 4 години.
 
Предстоящи събития

Няма предстоящи събития за момента.