Мисия

 1. Изграждaне на единна организационна структура с общи ресурси и методика, с широка основа (масов спорт) и ефективна организация ориентирана към резултати за високо спортно майсторство.
 2. Създаване и развитие на инфраструктура и човешки ресурси – специалисти опосредстващи основната дейност
 3. Да се създаде конкурентна среда за откриване, развитие, изграждане и професинална реализация на подрастващи (деца), треньори, спортни деятели и специалисти.
 4. Да се превърне БК „ДЕЛФИН”в най-успешната баскетболна школа за подрастващи в България.
 5. Да се създаде партньорство между клуба и местия бизнес в сферата на:
  • Спорт и развлечения
  • Туризъм (спортен и културен)
  • Медицина (спортна травматология и рехабилитация)
  • Наука и образование (училища, спортна медицина, физиотерапия)