Защо да изберем Спортно училище за нашето дете след 4 или 5 клас?

Ако детето Ви притежава талант, има огромно желание да практикува любимия спорт – това е точния момент. От 5 до 7 клас детето ще усвои основите на баскетболната игра, ще развие необходимите физически качества и баскетболни умения, ще може да реши това ли е неговия спорт. Треньорите ще могат да дадат своята оценка за потенциала на детето, а родителите да преценят това ли е правилния избор, без да го лишават от възможността да продължи образованието си в друго специализирано/профилирано училище след седми клас.

Детето ще израстне физически здраво, ще се научи: да се труди усърдно, да си поставя цели, да работи в екип, да побеждава и да извлеча поука, когато губи. Ще може да постигне необходимия успех в училище, а при желание за кандидатстване в „елитно” училище след седми клас, ще има изградени навици да се труди, да организира правилно времето си и възможност (съгласувано с треньора) да се подготви чрез курсове или частни уроци за кандидатстване.

Ако проявявате интерес и Ви е необходима повече информация:

Петко Янков – треньор по баскетбол в БК „ДЕЛФИН” – мобилен: 0885 396 026

Кратка визитка:

Образование:
ПАГ с преподаване на английски език „Гео Милев” – Бургас – 1981-85.

Технически Университет – София – 1987-92 – машинен инжинер (магистър)

Аризона Стейт Юнивърсити, САЩ – 1998 – 2000 г. – магистър по Бизнес администрация и магистър по Информационни Технологии

Национална Спортна Академия „Васил Левски” – София – 2011-12 – треньор по баскетбол.

Марков колеж – София 2005 – 2006 – двугодишен курс по дългосрочно личностно развитие.

 

Направете правилния избор за вашето дете и заедно ще му помогнем да постигне мечтите си!

 

Спортно Училище „Юрий Гагарин”
приема за учебната 2017/18 година ученици завършили 4 и 5 клас.

ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ на 21 и 22 юни:

  1. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ПСИХИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ.
  2. СПОРТНО – ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПО ВИДА СПОРТ.
  3. ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА УЧИЛИЩЕТО.
  2. КОПИЕ НА УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА.
  3. АКТ ЗА РАЖДАНЕ – КСЕРОКОПИЕ.
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО СЪС ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯТ СПОРТ НЕ Е ПРОТИВОПОКАЗЕН ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИКА, ИЗДАДЕНО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР.
  5. ЗАСТРОХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА “ЗЛОПОЛУКА” ЗА ДНИТЕ НА ИЗПИТА ПО ВИДА СПОРТ– ИЗВЪРШВА СЕ В УЧИЛИЩЕТО.

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО –жк.”Зорница” бл.46 ет.IV - Канцелария: от 08.30 до 16 ч. от 20.05 -20.06.2017 г.; ТЕЛ. 056/543954 – ЗАМ. ДИРЕКТОР СПОРТНА ПОДГОТОВКА