Промени в ръководството на клуба

На 22 юни 2019 година се проведе общо отчетно-изборно събрание на БК "Делфин Бургас". Приети бяха отчета за дейността и финансовия отчет за 2018 г. Освободени бяха членовете на Управителния и Контролния съвет на клуба. Бяха предложени и приети промени в устава на клуба с цел оптимизиране на управлението сдружението.

Събранието избра нов Управителен съвет в следния състав:
Кремена Рашкова
Богдан Димитров
Евтим Банев
Костадин Цветанов
Петко Стаматов
Петко Янков
Христо Златанов

За председател на УС на клуба бе избран Петко Янков.

Няма отговори за "Промени в ръководството на клуба"