График тренировки

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
2002 и 2003
зала Нефтохимик
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Нефтохимик
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
11.00
12.00
13.00
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
14.00
15.00
16.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
16.00
17.00
Петко Янков
17.00
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.00
Петко Стаматов
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.00
18.00
Петко Янков

2005 - 2007
Спортна зала Бойчо Брънзов
17.00
18.30
Петко Стаматов

2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
18.30
20.00
Петко Янков
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.00
18.00
Петко Янков

2005 - 2007
Спортна зала Бойчо Брънзов
17.00
18.30
Петко Стаматов

2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
18.30
20.00
Петко Янков
18.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев

Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов

2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев

Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов

2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев

Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
19.00
20.00
21.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
20.00
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.45
21.45
Тодор Тончев
21.00

Понеделник

Сряда

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
2002 и 2003
зала Нефтохимик
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
2002 и 2003
зала Нефтохимик
10.30
12.00
Спортно училище - Петко Янков
11.00
12.00
13.00
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
18.30
20.00
Петко Янков
2002 и 2003
зала Бойчо Брънзов
18.30
20.00
Петко Янков
19.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19.00
2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев
2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев
2004
зала Бойчо Брънзов
19.45
20.45
Тодор Тончев
20.00

Понеделник

Сряда

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17.00
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.00
Петко Стаматов
2005 - 2007
Спортна зала Бойчо Брънзов
17.00
18.30
Петко Стаматов
2005 - 2007
Спортна зала Бойчо Брънзов
17.00
18.30
Петко Стаматов
18.00
19.00
2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
20.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
16.00
17.00
Петко Янков
17.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.00
18.00
Петко Янков
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.00
18.00
Петко Янков
18.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
19.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No event hours available!
No events available!