График тренировки

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
2002 и 2001
зала
10.30
12.00
Петко Янков

2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков

2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков

2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков

2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
11.00
12.00
13.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
14.00
15.00
16.00
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Янков Константин Стаматов
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Стаматов Константин Стаматов
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков

2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Янков Константин Стаматов
17.00
2007 и 2008
СУ Димчо Дебелянов
17.30
19.00
Петко Янков
2007 и 2008
СУ Димчо Дебелянов
17.30
19.00
Петко Янков
18.00
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2004
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Тодор Тончев
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2004
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Тодор Тончев

2005 и 2006
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Петко Янков

2005 и 2006
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов

Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.30
21.30
Тодор Тончев
19.00
2005 и 2006
ПГЕЕ
19.15
20.30
Петко Стаматов

2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
2005 и 2006
ПГЕЕ
19.15
20.30
Петко Стаматов

2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков

2003
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
20.00
21.00
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
21.00
22.00
Тодор Тончев
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
21.00
22.00
Тодор Тончев

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19.00
2005 и 2006
ПГЕЕ
19.15
20.30
Петко Стаматов
2005 и 2006
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
2005 и 2006
ПГЕЕ
19.15
20.30
Петко Стаматов
2005 и 2006
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
20.00

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16.00
2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Янков Константин Стаматов
2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Стаматов Константин Стаматов
2007 и 2008
зала Н. Станчев - М. Рудник
16.00
17.00
Петко Янков Константин Стаматов
17.00
2007 и 2008
СУ Димчо Дебелянов
17.30
19.00
Петко Янков
2007 и 2008
СУ Димчо Дебелянов
17.30
19.00
Петко Янков
18.00
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
2007 и 2008
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
19.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
2002 и 2001
зала
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
11.00
12.00
13.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
14.00
15.00
16.00
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
2002 и 2001
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
17.00
18.00
19.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Петко Янков
20.00
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
2002 и 2001
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
21.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
2003
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
2003
зала Лукойл
10.30
12.00
Петко Янков
11.00
12.00
13.00
2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
2003
зала Бойчо Брънзов
13.30
15.00
Петко Янков
14.00
15.00
16.00
2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
2003
зала Никола Станчев
16.00
17.00
Петко Янков
17.00
18.00
19.00
2003
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Петко Янков
20.00
2003
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
2003
зала Бойчо Брънзов
20.00
21.30
Петко Янков
21.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19.00
2004
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Тодор Тончев
2004
зала Бойчо Брънзов
19.30
20.30
Тодор Тончев
20.00

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
20.00
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.30
21.30
Тодор Тончев
21.00
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
21.00
22.00
Тодор Тончев
Мъже и Юноши
зала Бойчо Брънзов
21.00
22.00
Тодор Тончев

Понеделник

Сряда

Петък

No events available!