График тренировки

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
09.30
11.00
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
09.30
11.00
Петко Янков
10.00
11.00
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
16.30
17.45
Петко Янков
17.00
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.30
Петко Стаматов

2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.45
18.45
Петко Янков
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.30
Петко Стаматов

2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.45
18.45
Петко Янков
18.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков

Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев

Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.30
Петко Янков

2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов

Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев

Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.30
Петко Янков

2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов

Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев

Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
19.00
20.00
Кадети
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Тодор Тончев
Кадети
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Тодор Тончев
21.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
20.00
Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
Юноши
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Петко Янков
21.00

Понеделник

Сряда

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08.00
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Бойчо Брънзов
08.00
09.00
Петко Янков
09.00
10.00
11.00
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков
Спортно училище
зала Нефтохимик
11.00
12.00
Петко Янков

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19.00
Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев
Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев
Кадети
ОУ Г. Бенковски
19.30
21.00
Тодор Тончев
20.00
Кадети
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Тодор Тончев
Кадети
зала Бойчо Брънзов
20.15
21.30
Тодор Тончев
21.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17.00
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.30
Петко Стаматов
2005 - 2007
Спортна зала Нефтохимик
17.00
18.30
Петко Стаматов
18.00
19.00
2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
2005 - 2007
ПМГ Н. Обрешков
19.30
20.30
Петко Стаматов
20.00

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
09.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
09.30
11.00
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
09.30
11.00
Петко Янков
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
16.30
17.45
Петко Янков
17.00
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.45
18.45
Петко Янков
2008 и 2009
СУ Димчо Дебелянов
17.45
18.45
Петко Янков
18.00
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.15
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.30
Петко Янков
2008 и 2009
ОУ Братя Миладинови
18.15
19.30
Петко Янков
19.00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No event hours available!
No events available!